Disclaimer


Disclaimer atau Penafian


Ini adalah blog peribadi. Apa-apa pandangan atau pendapat yang diwakili dalam blog ini adalah peribadi dan milik semata-mata kepada pemilik blog dan tidak mewakili orang, institusi atau organisasi yang pemiliknya mungkin atau tidak boleh dikaitkan dengan kapasiti profesional atau peribadi, melainkan dinyatakan dengan jelas.

Sebarang pandangan atau pandangan tidak bertujuan untuk menganiaya agama, kumpulan etnik, kelab, organisasi, syarikat, atau individu.

Semua kandungan yang disediakan di blog ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja. Pemilik blog ini tidak memberikan gambaran mengenai ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat di laman web ini atau didapati dengan mengikuti sebarang pautan di laman web ini.

Pemilik tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini atau untuk ketersediaan maklumat ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kecederaan, atau ganti rugi dari paparan atau penggunaan maklumat ini.
Fail dan Imej yang Diperolehi

Sebarang fail yang boleh dimuat turun, termasuk tetapi tidak terhad kepada pdf, docs, jpegs, pngs, disediakan pada risiko pengguna sendiri. Pemilik tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, kecederaan, atau kerosakan akibat daripada fail rosak atau rosak.
Komen

Komen dialu-alukan. Walau bagaimanapun, pemilik blog berhak untuk mengedit atau memadam sebarang komen yang dihantar ke blog ini tanpa notis kerana:

- Komen dianggap sebagai spam atau spam yang boleh dipersoalkan.

- Komen termasuk pelacuran.

- Ulasan yang mengandungi bahasa atau konsep yang boleh dianggap menyinggung perasaan.

- Ulasan yang mengandungi ucapan benci, ancaman yang boleh dipercayai, atau serangan langsung ke atas individu atau kumpulan.


Pemilik blog tidak bertanggungjawab untuk kandungan dalam komen.


Penafian blog ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.