12 Negara Paling Ramai Penduduk Di Dunia 2024

Adakah anda tahu negara mana yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia? Di sini oohsenyum senaraikan 12 negara paling ramai penduduk di dunia pada tahun 2024 termasuk Malaysia, dan beberapa faktor utama yang menyumbang kepada populasi negara tersebut. Oohsenyum juga akan nyatakan beberapa kesan baik dan buruknya apabila populasi negara tersebut meningkat.

Faktor utama yang menyumbang kepada populasi negara tersebut ialah :

1. Kadar Kelahiran yang Tinggi

Negara-negara seperti India, Indonesia dan Pakistan mempunyai kadar kelahiran yang tinggi. Ini disebabkan oleh faktor budaya, agama, dan kekurangan akses kepada perancangan keluarga.

2. Penurunan Kadar Kematian

Penurunan kadar kematian akibat peningkatan dalam bidang perubatan dan kesihatan awam menyumbang kepada populasi yang besar. Penemuan vaksin, rawatan penyakit, dan peningkatan kebersihan adalah antara faktor yang memanjangkan jangka hayat.

3. Peningkatan Migrasi

Negara-negara seperti Amerika Syarikat dan Rusia mengalami peningkatan populasi disebabkan oleh migrasi masuk yang tinggi. Peluang pekerjaan, pendidikan, dan taraf hidup yang lebih baik menarik penduduk dari negara lain.

*Migrasi ialah penghijrahan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menetap secara sementara atau kekal

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara seperti China dan Brazil menarik lebih ramai penduduk ke bandar untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

5. Polisi Kerajaan

Polisi kerajaan yang menggalakkan kadar kelahiran, seperti insentif kewangan untuk keluarga yang mempunyai anak ramai, juga menyumbang kepada populasi yang besar.


Kesan baik apabila populasi negara tersebut meningkat.

1. Tenaga Kerja yang Besar

Populasi yang besar menyediakan tenaga kerja yang banyak, yang boleh meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti, China dan India memanfaatkan populasi mereka yang besar untuk menjadi pusat pembuatan dunia.

2. Pasaran Konsumsi yang Luas

Pasaran konsumsi yang luas merujuk kepada pelbagai jenis produk dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Ia melibatkan penggunaan barang dan perkhidmatan oleh individu atau keluarga, seperti makanan, pakaian, alat elektronik, perabot, dan pelancongan.

Populasi yang besar mencipta pasaran domestik yang besar. Ini menarik pelaburan asing dan memacu pertumbuhan ekonomi. Negara seperti Brazil dan Mexico mendapat manfaat daripada pasaran dalaman yang besar.

3. Kepelbagaian Budaya dan Inovasi

Dengan populasi yang besar, terdapat kepelbagaian budaya yang boleh memacu inovasi dan kreativiti. Negara seperti Amerika Syarikat terkenal dengan inovasi dalam teknologi dan seni kerana kepelbagaian penduduknya.


Kesan Buruk apabila populasi negara tersebut meningkat.

1. Tekanan pada Sumber Asli

Populasi yang besar memberikan tekanan besar pada sumber asli seperti air, makanan, dan tenaga. Negara-negara seperti India dan Nigeria menghadapi cabaran besar dalam menyediakan sumber yang mencukupi untuk penduduknya.

2. Kesihatan Awam dan Perumahan

Perumahan yang tidak mencukupi dan kemudahan kesihatan yang terhad adalah cabaran besar bagi negara dengan populasi yang besar. Ini boleh membawa kepada masalah kesihatan awam dan keadaan hidup yang tidak selesa.

3. Pengangguran dan Kemiskinan

Dengan populasi yang besar, negara perlu menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi. Jika gagal, ini boleh menyebabkan kadar pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Bangladesh dan Pakistan menghadapi cabaran ini secara berterusan.

4. Pencemaran dan Degradasi Alam Sekitar

Populasi yang besar juga menyumbang kepada peningkatan pencemaran dan degradasi alam sekitar. Negara seperti China mengalami masalah kualiti udara yang serius akibat industri yang pesat dan populasi yang besar.Di bawah ini pula oohsenyum senarikan 12 Negara Paing Ramai Penduduk Di Dunia  pada tahun 2024, Malaysia pula ke berapa???1. Negara Paling Ramai Penduduk Di Dunia - India: 1,440,839,149 Orang

Tahun : 2024

Jumlah Penduduk: 1,440,839,149 orang

Data Terkini: Berdasarkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diolah oleh Worldometer

Anggaran Penduduk 2023: Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk India dianggarkan sebanyak 1,428,627,663 orang.

Peratusan Penduduk Dunia: Penduduk India menyumbang sebanyak 17.76% daripada jumlah penduduk dunia.

Kedudukan Global: India berada di tangga pertama dalam senarai negara dan wilayah mengikut jumlah penduduk.

Kepadatan Penduduk: 481 orang per kilometer persegi (Km²) , 1,244 orang per batu persegi

Keluasan Tanah: 2,973,190 kilometer persegi (Km²) , 1,147,955 batu persegi

Peratusan Penduduk Bandar: 36.3% penduduk tinggal di kawasan bandar, Jumlahnya ialah 518,239,122 orang pada tahun 2023

Usia Median: 28.2 tahun


2. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - China: 1,425,671,352 Orang

Populasi Terkini (2024): 1,425,209,741 orang (sehingga 7 Jun 2024).

Anggaran Populasi pada Tahun 2023: 1,425,671,352 orang (pada pertengahan tahun 2023).

Peratusan Populasi Dunia : Populasi China merangkumi 17.72% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kedudukan dalam Senarai Negara : China menduduki tempat kedua dalam senarai negara (dan wilayah) mengikut jumlah populasi.

Kepadatan Penduduk: 152 orang per kilometer persegi (393 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 9,388,211 kilometer persegi (3,624,807 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 65.0% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 926,375,811 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 39.0 tahun.


3. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Amerika Syarikat: 341,695,345 Orang

Tahun: 2024

Jumlah Penduduk: 341,695,345 orang

Data Terkini: Berdasarkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diolah oleh Worldometer

Peratusan Penduduk Dunia: Penduduk Amerika Syarikat menyumbang sebanyak 4.23% daripada jumlah penduduk dunia.

Kedudukan Global: Amerika Syarikat berada di tangga ketiga dalam senarai negara dan wilayah mengikut jumlah penduduk.

Kepadatan Penduduk: 37 orang per kilometer persegi (Km²) (96 orang per batu persegi)

Keluasan Tanah: 9,147,420 kilometer persegi (Km²) (3,531,837 batu persegi)

Peratusan Penduduk Bandar: 82.9% penduduk tinggal di kawasan bandar, Jumlahnya ialah 281,984,165 orang pada tahun 2023

Usia Median: 38.1 tahun


4. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Indonesia : 279,659,164 orang

Populasi Terkini (2024): 279,659,164 orang

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Indonesia merangkumi 3.45% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kedudukan dalam Senarai Negara : Indonesia menduduki tempat keempat dalam senarai negara (dan wilayah) mengikut jumlah populasi.

Kepadatan Penduduk : 153 orang per kilometer persegi (397 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 1,811,570 kilometer persegi (699,451 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 59.1% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 163,963,233 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 29.9 tahun.


5. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Pakistan : 244,894,965 orang

Populasi Terkini (2024): 244,894,965 orang

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Pakistan merangkumi 2.99% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kedudukan dalam Senarai Negara : Pakistan menduduki tempat kelima dalam senarai negara (dan wilayah) mengikut jumlah populasi.

Kepadatan Penduduk: 312 orang per kilometer persegi (808 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 770,880 kilometer persegi (297,638 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 34.7% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 83,500,516 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 20.6 tahun.


6. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Nigeria : 228,785,439 orang

Populasi Terkini (2024): 228,785,439 orang 

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Nigeria merangkumi 2.78% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kedudukan dalam Senarai Negara : Nigeria menduduki tempat keenam dalam senarai negara (dan wilayah) mengikut jumlah populasi.

Kepadatan Penduduk: 246 orang per kilometer persegi (636 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 910,770 kilometer persegi (351,650 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 53.9% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 120,696,717 orang (pada tahun 2023).

Umur Median : 17.2 tahun.


7. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia -  Brazil : 217,564,209 orang

Populasi Terkini (2024): 217,564,209 orang

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Brazil merangkumi 2.69% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kedudukan dalam Senarai Negara : Brazil menduduki tempat ketujuh dalam senarai negara (dan wilayah) mengikut jumlah populasi.

Kepadatan Penduduk: 26 orang per kilometer persegi (67 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 8,358,140 kilometer persegi (3,227,095 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 88.4% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 191,322,786 orang (pada tahun 2023).

Umur Median : 33.6 tahun.


8. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Bangladesh: 174,592,468 Orang


Populasi Terkini (2024):
174,592,468 orang 

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Bangladesh merangkumi 2.15% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kepadatan Penduduk: 1329 orang per kilometer persegi (3,441 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 130,170 kilometer persegi (50,259 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 40.9% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 70,806,614 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 27.1 tahun.


9. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Rusia: 143,984,340 Orang


Populasi Terkini (2024):
143,984,340 orang.

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Rusia merangkumi 1.8% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kepadatan Penduduk: 9 orang per kilometer persegi (23 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 16,376,870 kilometer persegi (6,323,142 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 74.7% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 107,876,661 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 39.2 tahun.


10. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Mexico: 129,331,625 Orang


Populasi Terkini (2024):
129,331,625 orang 

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Mexico merangkumi 1.6% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kepadatan Penduduk: 66 orang per kilometer persegi (171 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 1,943,950 kilometer persegi (750,563 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 87.8% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 112,846,229 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 29.8 tahun

11. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Ethiopia: 129,498,797 Orang


Populasi Terkini (2024):
129,498,797 orang.

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Ethiopia merangkumi 1.57% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kepadatan Penduduk: 127 orang per kilometer persegi (328 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 1,000,000 kilometer persegi (386,102 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 22.1% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 27,959,894 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 18.8 tahun.


12. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Jepun: 122,667,900 Orang

Populasi Terkini (2024): 122,667,900 orang.

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Jepun merangkumi 1.53% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kepadatan Penduduk: 338 orang per kilometer persegi (876 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 364,555 kilometer persegi (140,755 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 93.5% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 115,292,289 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 49.1 tahun.46. Negara Penduduk Terbanyak Di Dunia - Malaysia : 34,649,193 Orang

Peratusan Populasi Dunia : Populasi Malaysia merangkumi 0.43% daripada jumlah keseluruhan populasi dunia.

Kepadatan Penduduk: 104 orang per kilometer persegi (270 orang per batu persegi).

Keluasan Tanah: 328,550 kilometer persegi (126,854 batu persegi).

Peratusan Populasi Bandar : 78.3% daripada populasi tinggal di kawasan bandar, yang bersamaan dengan 26,866,688 orang (pada tahun 2023).

Umur Median: 30.8 tahun.

Pertumbuhan populasi di Malaysia adalah stabil, dengan penekanan kepada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penjagaan alam sekitar. Kepelbagaian penduduk dan kesamarataan peluang juga diutamakan oleh kerajaan pada masa ini.

Sebahagian besar penduduk Malaysia tinggal di kawasan bandar, dengan 78.3% populasi pada tahun 2023. Urbanisasi yang pesat memberikan akses kepada peluang pekerjaan, pendidikan, dan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Namun, ia juga memerlukan penambahan infrastruktur awam dan pengurusan sisa yang lebih baik.1 Comments

Terima Kasih atas comment anda

Previous Post Next Post